Dünya Klasında Şirket
2020 vizyonumuz doğrultusunda
sağlam adımlarla ilerliyoruz.
Ar-Ge ve İnovasyon

Türkiye Çelik Sektörünün ilk ve tek Ar-Ge Merkezi.
Yaklaşık 13.000
Mutlu Çalışan
Sürdürülebilir
Kalkınma için Çelik
2015 Yılı Faaliyet Raporu
Yarım Asırdır Hayatın İçinde
Avrupa'da
Söz Sahibi
AB-28’in 3.
Dünyanın 43.
Büyük Çelik Üreticisi
Başkan'ın Mesajı
"Ülkemiz için
sosyal ve ekonomik alanda
yarattığımız katma değer ile
dünya klasında şirket
olma yolunda ilerliyoruz."
Erdemir Grubu
Yönetim Kurulu Başkanı
Ali Pandır
9 Milyon Ton
Üretim
Ortak Geleceğimiz İçin
Birlikte üretiyoruz.
Birlikte büyüyoruz.
etik@erdemiretik.com 0 850 211 3000